De Elzen

Mooie lentedag en tijd om de benen te strekken in de Elzen. Hond mee en daar afgesproken met Marijke, die er vooraf een hardlooptraining aangeknoopt had. Het was weer een tijd geleden dat ik daar geweest was en het is veranderd.

Het bos De Elzen is opnieuw ingericht. In dit bos zijn ecologische oevers aangelegd, de ruiterpaden en wandelpaden zijn verbeterd en een deel van het (eenvormige) populierenbos is omgevormd tot een gevarieerde bosrand.

Wandelaars, die regelmatig De Elzen bezoeken, hadden die wens bij Staatsbosbeheer kenbaar gemaakt. Tevens is een deel van de oevers van de watergangen onder handen genomen. Door grond af te schrapen ontstaan er glooiende oevers waar moerasplanten zoals riet, lisdodde en kattenstaart van zullen profiteren.

Verder is de wilgenhouten tunnel van het speelbos bij het paviljoen De Viersprong hersteld en zijn er slagbomen op het terrein geplaatst, om het inrijden met auto’s te voorkomen. Rondom het speelbos zijn er bovendien afvalbakken geplaatst en is er een nieuwe steiger gemaakt bij het trekvlot. Ook is er in De Elzen een nieuw ruiterpad aangelegd.

Staatsbosbeheer heeft Roy Mes aangesteld als veldmedewerker. Zijn werkgebied bestaat uit De Elzen, de Louisapolder en de Tongplaat.

[gpress map_position=”51.75929717918223, 4.687193010498049″ marker_title=”De Elzen Dordrecht” map_type=”TERRAIN” map_zoom=”13″]

Verbetering

Uit gesprekken met mensen in het bos en tijdens voorlichtingsavonden en excursies bleek dat de bezoekers het bos saai vonden en dat ze graag een natuurlijk en avontuurlijk bos wilden. Daarom ging de gemeente Dordrecht, provincie Zuid-Holland, waterschap de Hollandse Delta en Staatsbosbeheer aan de slag om het bos De Elzen te verbeteren.

De verbetering heeft de volgende doelen:

– waterkwaliteit verbeteren door natuurvriendelijke oevers

– natuur bij de stad brengen

– recreatie versterken