Category Archives: Dordrecht

Grote Griek

Ter gelegenheid van Marijke’s verjaardag aan tafel geschoven bij De Grote Griek aan de Voorstraat 396 in Dordrecht. Gelukkig hebben ze hier nog steeds verstand van een goeie schotel. Zelf ben ik nogal eens kritisch voor wat betreft de bediening, maar ook daar was niet op aan te merken. Alles was precies goed, mooi toch!

Nieuwe burgervader

De VVD’er Arno Brok gaat op 1 februari aan de slag als burgemeester van Dordrecht. Hij volgt Ronald Bandell (PvdA) op, die vervroegd met pensioen gaat.

Ik was er niet over gebeld. Het kabinet ging vrijdag akkoord met de benoeming van de 41-jarige Brok, die sinds december 2003 burgemeester van Sneek was.

Van 1998 tot 2003 was hij wethouder in Leeuwarden. Sinds 1 december 2003 is hij burgemeester van Sneek, als opvolger van Siebold Hartkamp. In deze functie was hij betrokken bij de landelijke intocht van Sinterklaas op 12 november 2005 (jaja, toemaar, dan heb je zeker wat in je mars!).

Opmerkelijk aan Brok is dat hij een openlijk homoseksueel burgemeester is. Uit dien hoofde is hij per 15 september 2005 voorzitter geworden van de Raad van Toezicht van de stichting Schorer. Schorer is de organisatie die ervoor zorgt dat homo- en biseksuele vrouwen en mannen en transseksuelen toegang hebben tot informatie, kennis en faciliteiten die nodig zijn om optimale gezondheid en welzijn te bewerkstelligen.

Hij is ook voorzitter geweest van de Friese Raad van Kerken.

Op 8 december 2009 werd Brok voorgedragen voor burgemeester van Dordrecht. Hij volgt per 2 februari 2010 Ronald Bandell op.

Trinitatuskapel

200920080102009200800720092008008

 

Vóór 1689 vergaderden de Luthersen in particuliere huizen, het laatst op de Lindegracht. Zeer waarschijnlijk is dat geweest in het huis van een zekere Zevenbergen, wiens huis in 1690 als kisthuis voor de stad werd ingeruild voor de tegenwoordige Lutherse kerk.

De middeleeuwse kapel

Op 10 augustus 1690 kregen de Luthersen van de stad de aloude Blindenliedengasthuiskapel om deze als kerkgebouw in te richten. In het middeleeuwse Dordrecht waren talrijke gasthuizen en kapellen, o.a. het Sint Jacobsgasthuis, Grootekerksbuurt, het Spuigasthuis, het Sint Jansgasthuis, het Zakkendragersgasthuis, Mazelaarstraat, het Romeynen- en Jeruzalemsherengasthuis, Nieuwstraat enz.

 

 

 

 

Toen in 1629 het gasthuis afgebroken werd en door huisjes vervangen, noemde men het toen ontstane straatje achter de Lutherse kerk: de Toen in 1629 het gasthuis afgebroken werd en door huisjes vervangen, noemde men het toen ontstane straatje achter de Lutherse kerk: de Blindenliedengasthuissteeg. Sedert 1629 werd de oude kapel gebruikt als stadskisthuis en voor het opbergen van stadsturf.
Inderdaad een grote degradatie, maar het was nog niet zo erg als met de kerk van het Betlehemklooster, die paardenstal werd of zoals met de talrijke andere kapellen, die zonder meer afgebroken werden.
Het gebouw, afgezien van alle verbouwingen, dateert ongeveer uit 1530, toen vrijwel alle kapellen en kloosters in de stad vernieuwd zijn.

Meer hierover >>

Read and post comments | Send to a friend